logo
Návody sportnet.online

Číslovanie

Správa číslovania je dostupná v aplikácii CRM pod sekciou Nastavenia.
 

Tu sa nachádzajú 2 napevno dané číslovania (sekvencie).
Napr. Sekvencia "Faktúry" sa používa na vygeneroganie čísla faktúry.
Po kliknutí na sekvenciu v zozname vidíme detail, kde vieme sekvenciu upravovať.
Po uložení sa zmena prejaví pri ďalšej vystavenej faktúre.
Detail obsahuje:

  • formát - vzor podľa ktorého sa generuje, detail sekvencie obsahuje návod ako vytvoriť tento vzor
  • aktuálne číslo - neposledy vygenerované číslo, prepísaním tejto hodnoty vieme určovať počiatočné číslo sekvencie
  • náhľad číslovania - príklad nasledujúceho čísla

V prípade zadania nevalidného aktuálneho čísla budeme pri ukladaní upozornení.
Náhľad v tomto prípade nenahradí # číslami.