logo
Návody sportnet.online

Faktúry

1. Navigácia

V menu je možné nájsť pod položkou Fakturácia podpoložku Faktúry, ktorá obsahuje zoznam vyšlých a došlých faktúr.

2. Zoznam faktúr a stiahnutie PDF

Faktúry je možné filtrovať podľa čísla faktúry a podľa toho, či ide o došlú alebo vyšlú faktúru. Každú faktúru je možné stiahnuť vo formáte PDF po kliknutí na tlačidlo Stiahnuť faktúru v riadku s faktúrou.

Číslo faktúry je generované podľa konfigovateľného vzoru.
Tento vzor spolu s počiatočnou hodnotou vieme pre jednotlivé číslovania nastaviť v CRM sekcii číslovanie.

https://demo.csm.sportnet.online/help/crm/cislovanie