logo
Návody sportnet.online

Cenníkové položky

1. Navigácia

Sekcia cenníkových položiek slúži na vytváranie jednotlivých položiek členského.

Pri požiadaní fyzickej osoby o jej registráciu k našej organizácii ako športovca sa systém pokúsi nájsť na základe jeho veku a pohlavia položku členského a v prípade, že položka členského existuje, športovec bude vyzvaný na zaplatenie členského poplatku. Po uhradí poplatku je vygenerovaná faktúra a následne ak je žiadosť potvrdená organizáciou, športovcovi je vytvorené členstvo voči organizácii.

Do zoznamu cenníkových položiek je možné sa dostať cez bočné menu. Je potrebné rozkliknúť sekciu Nastavenia a vybrať položku Cenníkové položky.

Následne je možné pridať novú cenníkovú položku kliknutím na tlačidlo Pridať cenníkovú položku, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu obrazovky. Prípadne je možné upravovať cenníkové položky kliknutím na riadok s cenníkovou položkou.

2. Formulár pre vytvorenie cenníkovej položky

Cenníková položka sa skladá z týchto údajov:

 1. Typ cenníkovej položky - v našom prípade ide vždy o Členské
 2. Názov položky - názov členského poplatku, ktorý sa zobrazí aj vo faktúre
 3. Popis položky - voliteľný parameter popisu členského poplatku
 4. Obmedzenia - každý členský poplatok môže byť obmedzený vekom a pohlavým. Obmedzenie slúži na oddelenie rôznych cenovo odlišných členských poplatkov.
  1. Obmedzenie vekom - každý členský poplatok môže byť obmedzený vekom. V prípade, že si prajeme obmedziť členský poplatok vekom, je potrebné zadať Vek od, kde je minimálna hodnota 0 a Vek do (nie je potrebné zadať žiadnu hodnotu)
  2. Obmedzenie pohlavím - obmedzenie členského poplatkom parametrom Muž alebo Žena
 5. Cena - cena, ktorú je potrebné uhradiť pri registrácii športovca
 6. Platnosť - určuje, ako dlho bude platiť členstvo, ktoré sa vygeneruje po schválení žiadosti o registráciu športovca
  1. Platnosť do dátumu - v prípade, že sa vytvorí členstvo, automaticky vyprší k tomuto dátumu
  2. Platnosť v dňoch
   1. Ak členstvo neexistovalo, vytvorí sa nové členstvo a bude platiť určený počet dní ododňa vytvorenia členstva
   2. Ak členstvo existovalo a bolo v čase potvrdenia registrácie aktívne, pripočíta sa určený počet dní k dátumu, ku ktorému by členstvo vypršalo
   3. Ak členstvo existovalo, ale bolo už neplatné, určený počet dní sa pripočíta k dátumu, kedy bola registrácia potvrdená