logo
Návody sportnet.online

Statický Text

Statické texty tvoria pevný obsah webu, alebo konkrétnej aplikácie v SPORTNETE. Majú pevne definované pozície a umiestnenie majú definované od programátora. Môže sa napríklad jednať o otváracie hodiny e-shopu ktoré sú umiestnené permanentne v spodnej casti stránky, prípadne sa môže jednať o inú vymedzenú pozíciu alebo časť stránky. Obsah takejto časti vieme upraviť cez nastavenie dané v konkrétnom statickom texte. Statický text je tvorený tak isto ako sekcie a články čo znamená že môžeme používať aj widgety.