logo
Návody sportnet.online

Hlasovanie

Administrácia hlasovaní je dostupná na https://hlasovanie.sportnet.online/

K dispozícií sú na výber 2 typy hlasovaní:

  • Hlasovanie “per rollam” znameá hlasovanie resp. vyjadrenie názoru elektronickou formou, teda nie riadnym zasadnutím.

    Z pohľadu aplikácie ho môžeme vnímať ako spoločnú hlavičku jednotlivých bodov hlasovania. Každý bod hlasovania môže mať niekoľko odpovedí (napr.: ÁNO, NIE, ZDRŽUJEM SA, a pod.), ktorými sa za daný bod hlasuje.


  • "Štandardné hlasovania" znamenajú, že sa jedná o hlasovania typu anketa