logo
Návody sportnet.online

Dajmespolugol

Základná štruktúra

Hlavné menu stránky je tvorené podsekciami rubriky s identifikátorom MAINMENU.

Zobrazenie menu je podporované len do úrovne 2. Ostatné podúrovne sa na stránkach nezobrazia, aj keď existujú pod svojím URL.

Každá menu sekcia alebo článok musí mať pridelenú vlastnú jedinečnú URL. Následne sa obsah zobrazuje na podstránke so zadanou URL: https://www.dajmespolugol.sk/jedinecna_url

Podporované widgety

V rámci obsahu sú podporované widgety typu:

  • neformátovaný text
  • formátovaný text
  • fotografia
  • youtube video
  • fotogaléria
  • partneri

Texty

Text: Partneri

Id: partneri 

Použitie: hlavná stránka (index)

 

Text: Môj účet

Id: moj-ucet

Použitie: podstránka môj účet

 

Text: Žiadosť

Id: ziadost

Použitie: kategória Žiadosť o registráciu organizácie