logo
Návody sportnet.online
pondelok, 18.10.2021|Posledná aktualizácia 19.10.2021 16:44

Čo je VAR

VAR je modul, prostredníctvom ktorého je možné sprostredkovať stav, predmet a dôvod preverovania situácie na ihrisku medzi videorozhodcom, respektíve jeho asistentom a réžiou.

VAR sa skladá z dvoch častí:

  1. Obsluha VAR
  2. Sledovanie stavu VAR

Obsluhovať VAR, teda meniť jeho aktuálny stav, môže:

  1. Pre zápasy importované z ISSF videoasistent rozhodcu a/alebo asistent videoasistenta rozhodcu
  2. Pre zápasy vytvorené prostredníctvom modulu súťaží osoba, ktorá je pridaná medzi delegované osoby a má rolu "Videoasistent rozhodcu"

Pridanie delegovanej osoby

Zoznam delegovaných osôb je dostupný v rámci administrácie modulu súťaží na detaile stretnutia.

Kliknutím na tlačidlo "Pridať osobu" je možné pridať novú delegovanú osobu na stretnutie. Pre účely obsluhy VAR je potrebné delegovanej osobe pridať rolu správcu "Videoasistent rozhodcu". Typ delegovanej osoby nemá na funkčnosť modulu VAR žiaden vplyv.

V prípade, že delegovaná osoba nemá priamo príslušnosť voči organizátorovi stretnutia, je možné vyhľadať inú organizáciu. Takáto organizácia ale musí byť voči organizátorovi podradená.

Po pridaní novej delegovanej osoby je danej osobe doručená správa prostredníctvom služby Kuriér. Taktiež je notifikovaná o prijatí novej správy e-mailom.

Obsahom správy je odkaz na zoznam zápasov, kde delegovaná osoba vidí všetky zápasy, na ktoré je delegovaná.

Kliknutím na zápas v zozname je delegovaná osoba presmerovaná na detail stretnutia. V prípade, že má delegovaná osoba rolu správcu Videoasistent rozhodcu, môže sa v záložkách prekliknúť na záložku "VAR".

Obsluha VAR

Preverovanie situácie musí začať cez “Check”.

Preverovanie môže okamžite skončiť cez “Check over” alebo pokračovať vybraním preverovanej sitúacie.

Po vybratí situácie je možné buď: 

  1. vybrať dôvod preverovania
  2. ukončiť preverovanie
  3. prejsť na “Detailed check”

Po vybraní dôvodu preverovania je možné preverovanie ukončiť verdiktom alebo prostredníctvom “Check over”. Prípadne je stále možné prejsť na “Detailed check”.

Po prejdení na “Detailed check” sa vyznačí zároveň s “Check”. Odomkne sa “Review”, ktoré by sa po kliknutí vyznačilo rovnako.

Po kliknutí na “Check over” alebo verdikt sa dočasne na dohodnutý čas zmení primary prop buttonov na success a nasledne sa výber zruší. Success state je možné predčasne zrušiť kliknutím na “Check”.

Sledovanie stavu VAR

Sledovať aktuálny stav VAR je možné na adrese: https://var.futbalsfz.sk 

Na odkaze sa nachádza zoznam zápasov rozdelený podľa dní, predvolene pre dnešný deň, v ktorých figuruje osoba s rolou správcu "Videoasistent rozhodcu".

Po kliknutí na položku v zozname sa zobrazí detail stretnutia, kde je možné na časovej osi sledovať priebeh zmeny stavov VAR. Najnovšia udalosť je vždy na vrchu časovej osi.