logo
Návody sportnet.online

Administrácia otázok a testov

pondelok, 20.11.2017|Posledná aktualizácia 19.6.2020 12:30

Pre prístup k testovaniu je potrebné aby Vám bol pre Vaše SportnetID zriadený prístup ku konkrétnemu testovaciemu priestoru.

Aplikácia je dostupná na https://testovanie.sportnet.online/

Otázky

V tejto sekcii je možné vytvárať otázky, zaradiť ich do okruhov, z ktorých testové šablóny generujú testy na vypracovanie (viď nižšie).

Testy

Testy sa generujú na základe šablón. Šablónu testu tvorí okrem základných nastavení ako názov testu, trvanie, potrebná úspešnosť v percentách, aj zoznam okruhov otázok a ich počet. Po vytvorení šablóny je možné test vytlačiť, alebo poslať URL riešiteľom, na ktorej je možné test vypracovať online. V tejto sekcii sa nachádza aj evidencia vypracovaných testov aj s vyhodnotením (pokiaľ je test možné vyhodnotiť).
Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Administrácia feedov

16.10.2020

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017