logo
Návody sportnet.online

Administrácia otázok a testov

pondelok, 20.11.2017|Posledná aktualizácia 19.6.2020 12:30

Pre prístup k testovaniu je potrebné aby Vám bol pre Vaše SportnetID zriadený prístup ku konkrétnemu testovaciemu priestoru.

Aplikácia je dostupná na https://testovanie.sportnet.online/

Otázky

V tejto sekcii je možné vytvárať otázky, zaradiť ich do okruhov, z ktorých testové šablóny generujú testy na vypracovanie (viď nižšie).

Testy

Testy sa generujú na základe šablón. Šablónu testu tvorí okrem základných nastavení ako názov testu, trvanie, potrebná úspešnosť v percentách, aj zoznam okruhov otázok a ich počet. Po vytvorení šablóny je možné test vytlačiť, alebo poslať URL riešiteľom, na ktorej je možné test vypracovať online. V tejto sekcii sa nachádza aj evidencia vypracovaných testov aj s vyhodnotením (pokiaľ je test možné vyhodnotiť).