logo
Návody sportnet.online

Textové parametre produktu

štvrtok, 13.01.2022|Posledná aktualizácia 13.1.2022 07:41

Textové parametre umožňujú odlíšiť variant produktu mimo prednastavených hodnôt štandardných parametrov. Okrem štandardných parametrov ako farba alebo veľkosť, teda parametrov, pri ktorých je možné vybrať zo zoznamu hodnôt, je tak možné pridať aj políčko pre vyplnenie napríklad textu pre potlač produktu.

Pre pridanie textového parametre ku konkrétnemu variantu je najprv potrebné povoliť textový parameter pre celý produkt.

Rovnako, ako v prípaade bežného parametra, je ho teda pridať v bočnom paneli úpravy produktu v sekcii "Parametre" a zaškrtnúť políčko "Textový parameter". Nasledne je potrebné uložiť zmeny tlačidlom Uložiť, v opačnom prípade sa parameter nezobrazí vo výbere parametrov pri úprave variantu.

Po uložení produktu bude možné textový parameter vybrať v úprave variantu.

Na webovej stránke sa textový parameter zobrazí ako políčko pre zadanie textu.