logo
Návody sportnet.online

Automatické úhrady nákladov delegovaných osôb

utorok, 02.04.2019|Posledná aktualizácia 11.7.2019 15:52

Nastavenie

Po prihlásení sa na https://futbalnet.shop si v časti môj účet nastavte automatické úhrady.

Spôsob fungovania

Systém automaticky zisťuje prítomnosť fakturačných položiek vždy za predchádzajúci mesiac. Ak sa nájdu položky, automaticky ich uhradí.

Scenár č. 1: Systém sa nedokáže pripojiť na Vaše konto v ISSF alebo Eshop.

V tomto prípade je potrebné sa opatovne prihlásiť do eshopu a nastavenie automatu vykonať znovu ako v prvom kroku. Systém o tom informuje správou v https://my.sportnet.online.

Scenár č. 2: Nedostatočný počet kreditov

V tomto prípade sa systém snaží uhradiť položky s čo najvyššou celkovou sumou až do výšky voľných kreditov. Následne ste informovaný správou o neuhradených položkách.

Scenár č. 3: Úhrada úspešná

Úhrada je automaticky zrealizovaná. Príslušnú objednávku nájdete vo vašom konte po prihlásení sa do eshopu. Systém o tom informuje správou v my.sportnet.online.