logo
Návody sportnet.online

Autori článkov

streda, 28.10.2020|Posledná aktualizácia 25.11.2021 14:36

Zadávanie autorov článkov v systéme CMS

Každému článku v systéme CMS je možné zadať viacero autorov. Autorom môže byť užívateľ systému SportNet, alebo akékoľvek meno, agentúra, či označenie typu “kolektív autorov”, “a spol.” a podobne.

Upozornenie: Táto funkčnosť nemení zobrazovanie autorov podľa smart:tagov (nastavenie "Autor obsahu" na type dokumentu). Ak má zvolený typ dokumentu toto nastavenie, zobrazovanie autorov podľa smart:tagu má prednosť.

Blok na úpravu autorov sa nachádza v sidebare článku pod blokom “Publikácia”.

Blok na editáciu autorov článku.


Autorov článkov vyberáme buď zo zoznamu užívateľov alebo kliknutím na link "Pridať inú osobu". V oboch prípadoch sa pridá textové pole v ktorom je možné nastaviť meno autora tak, ako sa bude zobrazovať na stránke. Nad každým autorom vľavo, sa nachádza červený krížik, ktorým je možné autora zo zoznamu autorov vymazať.