logo
Návody sportnet.online

Družstvo

štvrtok, 18.10.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2018 14:40

1. Čo je to družstvo?

Družstvo združuje jednotlivých športovcov klubu podľa konkrétneho športu, pohlavia a vekovej kategórie. Družstvo existuje v rámci konkrétnej sezóny (pre každú sezónu je potrebné družstvo vytvoriť znova).

2. Navigácia

Do sekcie Družstvá, v ktorej je možné zobraziť zoznam družstiev a vytvoriť a upraviť družstvo je možné sa dostať prostredníctvom menu, kliknutím na položku Družstvá.

3. Zoznam, pridanie a úprava družstiev

Po kliknutí na položku menu sa zobrazí obrazovka pre zobrazenie zoznamu družstiev. Momentálne nemáme vytvorenú žiadne družstvo, preto je zoznam prázdny. 

Pre vytvorenie nového družstva je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať družstvo v pravom dolnom rohu obrazovky. Následne je potrebné vyplniť názov družstva, zaradiť ho do sezóny a vybrať príslušné pohlavie, vekovú kategóriu a športové odvetvie. Formulár je potrebné uložiť tlačidlom Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky. 

Po uložení sme presmerovaní späť na zoznam družstiev Pre úpravu je potrebné kliknúť na príslušný riadok. Upraviť je následne možné už len názov družstva. V prípade, že by družstvo už obsahovalo športovcov, boli by zobrazení pod formulárom pre úpravu.