logo
Návody sportnet.online

E-shop Vouchers

pondelok, 27.09.2021|Posledná aktualizácia 27.9.2021 10:53

Pre možnosť vytvárania a spravovania voucherov je potrebné mať k subaplikácii Vouchers prístup.

Ten je vo vybraných aplikáciách možné nastaviť cez správu používateľov zakliknutím "Vouchers" v príslušnom stĺpci.

Nasledne sa nám začne v menu v rámci aplikácie zobrazovať položka menu "Vouchre". Po kliknutí na ňu sa nám otvorí zoznam voucherov.

Kliknutím na riadok s konkrétnym vouchrom môžeme daný voucher upravovať. Prípadne môžeme vytvoriť nový voucher kliknutím na tlačidlo "Pridať voucher" vpravo dole.

Vytváranie a úprava vouchrov sa realizuje v rámci modálneho okna.

Je možné vypĺňať tieto polia:

 1. Názov - nepovinné pole. Názov sa zobrazí v košíku po aplikovaní.
 2. Obmedzenie podľa sportnet id - voucher bude platiť iba pre konkrétnych používateľov
 3. Obmedzenie podľa skupín - voucher bude platiť iba pre členov konkrétnych skupín (je možné nastaviť v rámci aplikácie CRM)
 4. Platnosť od-do
 5. Maximálny počet použití - ak je políčko prázdne alebo má hodnotu 0, je možné používať voucher opakovane. V opačnom prípade je možné jeho použitie obmedziť.

Ďalej je možné špecifikovať zľavu:

 1. Minimálna výška objednávky - ak je hodnota zodpovedajúceho tovaru v košíku nižšia ako táto hodnota, voucher sa nebude dať použiť.
 2. Maximálna výška objednávky - ak je hodnota zodpovedajúceho tovaru v košíku vyššia ako táto hodnota, voucher sa nebude dať použiť.
 3. Typ zľavy - fixná (od položiek v košíku sa proporčne odpočíta celková zľava v EUR) alebo percentuálna (všetky zodpovedajúce položky v košíku sa ponížia o zadané percento)

Taktiež je možné zadefinovať, na ktoré produkty daná zľava platí. Kritéria je možné kombinovať:

 1. Obmedzenie predajným kanálom - zľava bude platiť len pre konkrétny predajný kanál
 2. Zadefinovanie konkrétnych produktov, pre ktoré zľava platí
 3. Zadefinovanie konkrétnych produktov, pre ktoré zľava neplatí. Platí teda pre všetky produkty zodpovedajúce ostatným kritériám, okrem konkrétnych produktov zadaných v tomto poli.
 4. Obmedzenie podľa vlastností produktu
 5. Obmedzenie podľa značky
 6. Obmedzenie podľa kategórie (je najprv potrebné vybrať predajný kanál).

Voucher je možné použiť v košíku zadaním kódu do príslušného políčka pod zoznamom produktov. Použitím sa automaticky prepočítajú ceny produktov v košíku a taktiež výsledná suma. Taktiež sa pod políčkom pre zadanie vouchra objaví názov vouchra (ak existuje).

Ak sa zákazník pokúsi použiť voucher a v košíku neexistuje žiaden produkt, ktorý by vyhovoval kritériám, prípadne po použití vouchru dodatočne odstráni produkt z košíka a žiaden ďalší produkt kritériám nevyhovuje, voucher bude automaticky z košíka odstránený a nebude ho môcť znova pridať, kým sa takýto produkt v košíku nebude nachádzať.