logo
Návody sportnet.online

Importy produktov a cenníkov

streda, 22.04.2020|Posledná aktualizácia 22.4.2020 15:03

Importy produktov a cenníkov prebiehajú z CSV súborov. Je potrebné dbať na kódovanie, ktoré musí byť UTF-8. Oddeľovač je možné zvoliť pri nahratí nového importu.

Postup nahratia importov ukazuje obrázok

Formáty súborov pre import cenníkov a produktov môžte stiahnuť tu:

sportnet-eshop-import-produktov-s-obrazkami.xlsx
Import nových produktov, alebo update existujúcich.
sportnet-eshop-import-cien-a-predajnych-kanalov.xlsx
Import kategórií v predajných kanáloch, základných cien a cien v cenových hladinách.

Informácie pre import nových, aktualizáciu existujúcich produktov

V importe sú dva stĺpce pre import obrázku ku produktu, alebo obrázku ku variantu. POZOR, pri aktualizácii sú existujúce obrázky zmazané a nahradené novým. Preto tieto stĺpce vypĺňajte len pri nových produktoch.

Obrázky sú automaticky nahraté do mediamanagera do foldra import. Ak už obrázok v tomto adresári existuje (kontrola podľa zdrojovej URL, tak sa nahrá len raz)

Informácie pre import precenenia

Z importu sa spracovávajú tieto stĺpce:

  • category (ak je zadaná, tak sa spracuje pre každý predajný kanál, kategóriu zadávajte v tvare OBLECENIE/Dresy, alebo OBLECENIE>Dresy. Kategória musí na eshope existovať)
  • saleschannel (ak je zadaný a následne zaradí do kanálu ak je tam A, v opačnom prípade vyradí z kanálu)
  • unitprice - musí byť zadaná vždy, inak sa nastaví na 0 EUR
  • vat_rate - musí byt zadaný vždy
  • oldprice - ak nie je zadaný, vymaže pôvodnú cenu
  • sale - ak je zadaná a zároveň je A, tak nastaví príznak akcie. Ak chcete zmazať akciu, dajte N, ak nezadáte nič, stav sa nezmení
  • pricelevel - ak je cena nezadaná, zmaže sa cenová hladina z variantu (produkt bude predajný za základnú cenu). Ak je zadaná cena, nastaví sa pre príslušnú cenovú hladinu v danom variante.
Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Administrácia otázok a testov

19.6.2020