logo
Návody sportnet.online

Nastavenie práv pre používateľa do videoarchívu

utorok, 04.04.2017|Posledná aktualizácia 4.4.2017 16:37

Ako povoliť nahrávanie videí používateľovi

Po prihlásení do Videoarchívu je v červenej ploche položka Správa používateľov. Pre prístup do tejto časti musí mať používateľ v CRM zadané roly users_admin a videoarchive_admin.

Po kliknutí sa zobrazí vyhľadávanie používateľov. Do políčka sa začne vpisovať a systém vyhľadáva - vyhľadávať sa dá podľa mena, priezviska, emailu a SportnetId.

Po kliknutí na používateľa sa zobrazí jeho karta - nastavené práva. 

Tu je zoznam už existujúcich práv, ktoré je možné odobrať, a zároveň možnosť pridať nové práva. 

Práva sa pridávajú na celý klub (všetky tímy v klube) a/alebo celú súťaž. S právami na klub vie používateľ pridávať videá k domácim zápasom. Kto má práva na celú súťaž, vie pridávať videá do každého zápasu v danej súťaži.