logo
Návody sportnet.online

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

štvrtok, 11.07.2019|Posledná aktualizácia 11.7.2019 09:34

obsah

1. Nastavenie systémového smarttagu

2. Premenovanie názvu smarttagu

3. Premenovať hodnotu smarttagu

1.Nastavenie systémového smarttagu

  • Kliknutím na ikonu zámku (obdĺžnik 1) sa  daný smarttag nastaví na systémový
  • Kliknutím na tlačidlo "Upraviť označené" je možne upravovať označené smarttagy

2. Premenovanie názvu smarttagu

V prípade potreby prememenovania názvu smarttagu je potrebné postupovať takto:

  1.Označiť zaškrtávacie políčko "Označiť všetko" (obdĺžnik 1)  smarttagu, ktorého názov chceme upraviť.

  2. Kliknúť na tlačidlo "Upraviť označené" (obdĺžnik 2) kde sa následne zobrazí editovacie menu .

  3. Kliknúť na tlačidlo "presunúť do" (obdĺžnik 3) sa zobrazí dialóg na premenovanie  

  4. V dialógu po zadaní nového názvu (obdĺžnik 1) sa otvorí ďalší dialóg pre potvrdeníe zmeny. Po kliknutí na tlačidlo potvrdiť sa hodnta smarttagu premenuje 

3. Premenovať hodnotu smarttagu

 Premenovať hodnotu smarttagu je možné len ak je označená jedna hodnota smarttagu

  1. Označiť hodnotu smarttagu na premenovanie pomocou (obdĺžnik 1)
  2. Kliknúť na tlačidlo "Upraviť označené" (obdĺžnik 2) kde sa následne zobrazí editovacie menu
  3. Kliknúť na tlačidlo "premenovať" (obdĺžnik 3) sa zobrazí dialóg na premenovanie

 V dialógu po zadaní nového názvu (obdĺžnik 1) sa otvorí ďalší dialóg pre potvrdeníe zmeny. Po kliknutí na tlačidlo "potvrdiť" (obdĺžnik 2) sa hodnta smarttagu premenuje 

Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Hromadná úprava článkov

15.11.2021

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Vytváranie / Úprava / Odstránenie udalosti kalendára

11.7.2019

Odstránenie / Presunutie / Zlúčenie smarttagov

11.7.2019

Vytvorenie nového smarttagu

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Úprava / Tlač lístku

28.6.2019

Úprava udalostí

28.6.2019

Úprava detailu sekcie (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019

Úprava detailu článku (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019