logo
Návody sportnet.online

Žiadosti o vydanie licencií

štvrtok, 14.09.2023|Posledná aktualizácia 14.9.2023 11:01

Žiadosť o vydanie licencie je novým typom žiadosti na platforme SportNet. Pre vytvorenie takejto žiadosti musí existovať v nastaveniach organizácie aspoň jedna licencia (licenseIssuer).

Pozn.: Momentálne má takú licenciu iba organizácia futbalsfz.sk. Licenciu vedia zatiaľ priradiť len developeri priamym prístupom do databázy.

Vytvorenie žiadosti

Ak organizácia takýmito licenciami disponuje, pri tvorbe novej žiadosti cez https://my.sportnet.online/invitation/{ppo} sa používateľovi zobrazí tlačidlo Žiadosť o vydanie licencie [názov licencie], pre každú licenciu vybranej organizácie.

Žiadosť o vydanie licencie SFZ Grassroots Leader na my.sportnet.online
autor: Adam Hnat

Žiadosť o vydanie licencie môže obsahovať prílohy. Tie sa po úspešnom vytvorení žiadosti uložia na server k používateľovi pod priečinok ID žiadosti. K týmto prílohám má prístup len používateľ, ktorý vytvoril žiadosť a používateľ, ktorý má právo kontrolovať danú žiadosť v CRM.

Jednotlivé prílohy si vie používateľ následne pozrieť/stiahnuť v detaile žiadosti pod zoznamom príloh.

Formulár žiadosti o vydanie licencie SFZ Grasroots Leader na my.sportnet.online. Momentálne je množina týhto príloh nastavená fixne na 3 prílohy, ktoré môžete vidieť na obrázku ako súčasť formulára.
autor: Adam Hnat

Správa žiadosti v CRM

Žiadosti o vydanie licencie sa líšia od ostatných žiadostí hlavne tým, že sa schválením automaticky odosiela žiadosť do ISSF. Pred schválením žiadosti je potrebné vyplniť údaje o tom, kto žiadosť schvaľuje a odkedy - dokedy bude licencia považovaná za platnú. Detail takisto obsahuje zoznam priložených súborov, ktoré sa dajú zobraziť alebo stiahnuť.