logo
Návody sportnet.online
pondelok, 02.12.2019|Posledná aktualizácia 3.12.2019 10:44

Nastavenie hlavnej fotky pre každý variant produktu zvlášť.

Obrázok variantu produktu viete nastaviť v detaile produktu v správe vášho elektornického obchodu. Najprv je potrebné vytvoriť produkt, na čo nájdete návod tu. Následne si v záložke Fotky prídáme všetky fotky, ktoré sú spoločné pre všetky varianty produktu.

Pokračujeme definíciou parametrov produktu v záložke Parametre. Vypľňte názov, hodnotu, prípadene aj jednotku a stlačte tlačidlo "+". V tomto prípade to bude parameter Farba s 3 hodnotami.

V ďalšom kroku prejdeme do záložky Varianty, kde pre každý variant produktu vytvoríme nový variant. 

Tu okrem kódu a príznaku objednateľné natavíme aj obrázok variantu produktu. Musíme však nastaviť aj hodnoty parametrov, ktoré sú späté s týmto variantom. 

Pre tento variant sme nastavili pamater Farba s hodnotou Červená. Pridanie parametra potvrdíme tlačidlom "+".

Nastavenie zopakujeme pre všetky varianty. A uložíme produkt.

Pre  daný produkt sa v eshope zobrazuje ako hlavný (prvý) obrázok práve nastavený obrázok variantu, a to v detaile produktu, v náhľade košíka, košíku, objednávke a detaile vytvorenej objednávky.