logo
Návody sportnet.online

Poznámky pod čiarou

utorok, 15.06.2021|Posledná aktualizácia 5.8.2021 16:40

Návod na používanie widgetu "Poznámky pod čiarou".

Widget "Poznámky po čiarou" slúži na vytorenie poznámok k textu, na ktoré je možné z obsahu odkazovať. Tento typ obsahu sa vačšinou nachádza samostatne na konci článku, ale CMS editor umožňuje vkladať viacero widgetov tohto typu v jednom článku.

Pridanie widgetu "Poznámky pod čiarou"

Widget sa pridáva štandardne ako akýkoľvek iný widget. V zozname widgetov je pod názvom "Poznámky pod čiarou".

Nastavenia widetu "Poznámky pod čiarou"

Medzi základné nastavenia poznámok patria:

  • id: je to znak alebo reťazec, ktorý sa zobrazí pred textom poznámky. Iniciálne sa nastavujú poradové čísla poznámok a poznámky pod čiarou sa generujú ako číslovaný zoznam.
  • Oddelovač: použije sa ako znak na oddelenie id poznámky a textu. Iniciálne je nastavená bodka, ktorá spolu s číslom tvorí číslovaný zoznam. 
  • Kotva: Pole nie je editovateľné. Zobrazuje sa vygenerovaná kotva pre poznámku, ktorá sa použije na prelinkovanie časti textu na poznámku. Súčasťou tohto poľla je tlačidlo, ktorým sa kotva skopíruje do schránky PC.
  • Text poznámky: Iniciálne toto pole nie je zobrazené. Zobraí sa až po kliknutí na tlačidlo "šípka hore", vedľa tlačidla na skopírovanie kotvy.

Prelinkovanie časti textu na poznámku

Okrem vytvorenia poznámky je potrebné v obsahu článku definovať časť textu, ktorý bude na poznámku odkazovať. Štandardne takéto miesto tvorí text s číslom poznámky v hranatých zátvorkách napr.: [22], ktoré ma nastavený horný index.

Prelinkovanie je možné v editore vytvoriť tlačidlami na formátovanie textu po jeho označení:

  1. V nastaveniach poznámok stlačíme tlačidlo na skopírovanie kotvy do schránky.
  2. Na určené mieto v obsahu vpíšeme text, ktorý má odkazovť na poznámku, napr.: [22].
  3. Tento text spolu so zátvorkami označíme myšou - zobrazí sa ponuka na formátovanie textu.
  4. Zvolíme horný index - tlačidlo [x2]
  5. Zvolíme tlačidlo vkladania hypertextových odkazov (linkov) a do poľa pre link vložíme klávesovou skratkou CTRL+V skopírovaný link na ktovu.
Príklad prelinkovania časti textu na poznámku.

POZOR: Ak existuje prelinkovanie časti textu a poznámky a dodatočne na poznámke upravíme jej id (napríklad pri prečíslovaní), je potrebné upraviť aj prelinkovanie v texte.

POZOR: Pri odstránení existujúcej poznámky sa automaticky neprečíslujú ID (poznámky si svoje ID zachovávajú) a existujúce kotvy v texte je potrebné odstrániť.