logo
Návody sportnet.online

Pridanie udalosti

utorok, 31.10.2017|Posledná aktualizácia 7.12.2017 13:02

autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

1. Prihlásenie

Na prihlasovací formulár pre vstup do administrácie udalostí sa prihlásite kliknutím na tlačidlo “Prihlásiť sa” v pravom hornom rohu okna.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

2. Autorizácia aplikácie

Po zadaní prihlasovacích údajov Vás systém vyzve na autorizáciu aplikácie. Pre pokračovanie je nutné kliknúť na tlačidlo “Autorizovať aplikáciu”.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

3. Výber profilu

Po prihlásení sa dostanete na úvodnú obrazovku administrácie. V hornej časti sa nachádza políčko pre výber organizácie. Po výbere organizácie sa načítajú do vedľajšieho políčka profily. Po výbere profilu sa do ľavej strany načítajú položky menu pre daný profil.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

4. Zoznam aktivít

Po kliknutí na položku Zoznam aktivít sa dostanete na obrazovku s aktivitami. V prípade, že ste už nejakú aktivitu pridali, môžete ju upraviť kliknutím na príslušný riadok v zozname. Pre pridanie novej aktivity kliknite na tlačidlo “Nová aktivita”, čím budete presmerovaný na formulár pre vytvorenie aktivity, ktorý obsahuje niekoľko časti.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

5. Názov udalosti

Prvým povinným údajom je Názov udalosti. Tento názov sa bude zobrazovať v zozname aktivít na stránke a taktiež pri kliknutí na značku na mape na hlavnej stránke a v zozname aktivít.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

6. Šport, odvetvie a typ aktivity.

Pre každú aktivitu je potrebné vybrať pridružený šport, odvetvie a typ aktivity. Šport a typ odvetvia sa automaticky načítajú z Vášho profilu. Následne je potrebné vybrať typ aktivity, ktorá závisí, rovnako ako typ odvetvia, od vybraného športu.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

7. Miesto konania udalosti

Pod názvom aktivity sa nachádza mapa, na ktorej je potrebné zaznačiť miesto konania aktivity. Miesto vyberiete tak, že pomocou panela s tlačidlami “+” a “-“ si priblížite alebo oddialite mapu a následne kliknutím a ťahaním po mape sa premiestnite na miesto udalosti. Zmenu nie je potrebné nijak potvrdzovať.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

8. Dátum a miesto konania udalosti

Nezabudnite taktiež vybrať správny dátum a čas konania aktivity. Kliknutím na predvolený dátum sa zobrazí kalendár v ktorom kliknutím na dátum ho vyberiete. Kliknutím na čas sa Vám zobrazí zoznam s dostupnými časmi. Kliknutím na možnosť v zozname sa zmení čas. Zmenou jedného dátumu/času sa prípadne zmení aj ten druhý tak, aby nebolo možné zadať nereálne dáta, tzn. aby napr. udalosť skončila skôr ako začala. Trvanie udalosti sa vypočítava automaticky.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

9. Widgety

Pre udalosť je možné pridať aj jeden alebo viacero widgetov. Je možné pridať aj viacero rovnakých widgetov, napr. viacero blokov formátovaného textu. Pre výber widgetu kliknite na tlačidlo “Pridať widget” a vyberte príslušný widget zo zoznamu.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

10. Zoznam účastníkov a publikácia

V časti “Účastníci udalosti” je možné zvoliť, ktorý členovia Profilu sa na udalosti zúčastnili. Voľbu je možné zmeniť aj neskôr pri editácii udalosti. Prípadnú účasť zaznačíte kliknutím na políčko pri popise “Zúčastnil sa”. Pod zoznamom účastníkov sa nachádza políčko pre potvrdenie publikácie udalosti. V prípade, že necháte políčko nezaškrtnuté, na stránke sa na mape a v zozname udalostí nezobrazí.


autor: Lukáš Grochoľ, zdroj: www.dajmespolugol.sk

11. Notifikácia a uloženie udalosti

V spodnej časti formulára pre pridanie/editáciu udalosti sa nachádzajú 3 tlačidlá. Tlačidlom “Odoslať notifikáciu účastníkom udalosti” je možné odoslať hromadný e-mail všetkým členom profilu. 

Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí pop-up formulár, v ktorom jednoducho zadáte predmet a text e-mailu. Potvrdením sa e-maily odošlú.

Tlačidlom “Zrušiť udalosť” je možné zmeniť stav udalosti na nepublikovanú, ale zároveň sa odošle e-mail všetkým účastníkom so zvoleným predmetom a textom.

Tlačidlom “Uložiť” sa udalosť uloží a systém Vás presmeruje na zoznam Vašich udalostí.