logo
Návody sportnet.online

Prihlásenie sa a autorizácia

streda, 23.05.2018|Posledná aktualizácia 23.5.2018 09:12

1. Úvodná obrazovka

Po otvorení stránky sa dostanete na úvodnú obrazovku. V prípade, že ešte nie ste prihlásení, budete vyzvaní na prihlásenie. 

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

2. Prihlásenie sa

Pre prihlásenie sa do aplikácie je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo Vášho sportnet účtu a následne stlačiť tlačidlo PRIHLÁSIŤ

3. Autorizácia

Pre pokračovanie je potrebné aplikáciu administrácia elektronického obchodu autorizovať pre prístup k Vašim osobným údajom uvedených vo Vašom sportnet profile. Pre pokračovanie stlačte tlačidlo AUTORIZOVAŤ APLIKÁCIU

4. Odhlásenie sa

Po úspešnom prihlásení sa ste presmerovaní na zoznam organizácií. V hornej časti obrazovky sa nachádza panel, v ktorého pravej časti sa nachádza tlačidlo pre odhlásenie sa.

Na stránke sa nachádza zoznam organizácii, na ktorých správu máte právo. V prípade, že máte právo na správu užívateľov v danej organizácii, v pravej časti riadku sa nachádza tlačidlo Správa používateľov. Kliknutím na neho sa Vám otvorí subaplikácia pre správu užívateľov organizácie pre túto aplikáciu.

Kliknutím na riadok s názvom organizácie ste presmerovaní do administrácie elektronického obchodu.

5. Navigácia

Po vybratí si organizácie ste presmerovaní na zoznam objednávok danej organizácie. Pre zobrazenie navigácie je potrebné kliknúť na šípku zobrazenú vo zvislom pruhu nachádzajúcom sa v ľavej časti obrazovky. Následne sa vysunie navigačné menu, pomocou ktorého je možné pohybovať sa v administrácii.

Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Administrácia otázok a testov

19.6.2020