logo
Návody sportnet.online

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

sobota, 28.04.2018|Posledná aktualizácia 29.4.2018 12:31

1. Prihlasovacia obrazovka

Po navštívení adresy https://crm.sportnet.online sa zobrazí prihlasovacia obrazovka s informáciami o aplikácii a tlačidlom pre prihlásenie sa. Pre pokračovanie je potrebné kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa.

2. Autorizácia aplikácie

Po kliknutí na tlačidlo Prihlásiť sa budete presmerovaný na web my.sportnet.online, kde je potrebné autorizovať Váš účet voči aplikácii CRM. V prípade, že nie ste do aplikácie my.sportnet.online prihlásení, budete vyzvaní na zadanie prihlasovacieho mena a hesla. V opačnom prípade stačí kliknúť na tlačidlo Autorizovať aplikáciu.

3. Výber profilu právnickej osoby

Po autorizovaní aplikácie budete prihlásený do aplikácie CRM a presmerovaní na stránku pre výber profilu právnickej osoby.
V hornej časti stránky sa nachádza panel, ktorý sa zobrazuje naprieč celou aplikáciou. Na ľavej strane sa nachádza informácia o aplikácii a na pravej strane informácia o prihlásenom užívateľovi a možnosť odhlásiť sa z aplikácie CRM.
V obsahovej časti stránky sa nachádza tabuľka pre výber profilu právnickej osoby. Na pravej strane riadku s profilom sa nachádza tlačidlo Správa užívateľov, prostredníctvom ktorého je možné spravovať osoby, ktoré majú práva pre prístup k danému profilu v rámci aplikácie CRM.
Kliknutím na riadok s profilom budete presmerovaný na správu profilu v rámci aplikácie CRM.

4. Navigácia v aplikácii

Po výbere profilu právnickej osoby budete presmerovaný na úvodnú stránku aplikácie, ktorou je zoznam fyzických osôb prepojených s daným profilom právnickej osoby.

V hornej časti obrazovky na paneli sa pod názvom aplikácie zobrazila navigácia "breadcrumbs", pomocou ktorej je možné dostať sa na predchádzajúcu obrazovku. Pre výber iného profilu právnickej osoby je potrebné kliknúť na text "Zoznam organizácii".

Mimo výberu profilu právnickej osoby sa v celej aplikácii na ľavej strane obrazovky nachádza pás. Kliknutím na neho sa zobrazí menu, pomocou ktorého je možné prejsť na ostatné nastavenia v rámci aplikácie CRM.

Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Vyhľadávanie v kategóriách

23.8.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Nahľad widgetov v detaile

22.11.2021

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017