logo
Návody sportnet.online

Prístupové práva pre zobrazenie sekcie

piatok, 03.03.2017|Posledná aktualizácia 30.3.2017 14:04

Ako nastaviť sekciu, aby bola dostupná iba pre vybrané skupiny používateľov.

Každú sekciu je možné nastaviť tak, aby bola dostupná len pre vybrané skupiny prihlásených používateľov. Pri pridávaní alebo úprave sekcie sa nastaví 

Kliknutím na ikonku kľúčika sa sekcia nastaví ako uzamknutá a majú k nej prístup iba zadané skupiny. Ak nie je zadaná žiadna skupina, k sekcii nemá prístup nikto.

Po nastavení dostupnosti nezabudnite sekciu uložiť. 

Po uzamknutí sekcie je uzamknutý celý jej obsah - nezobrazí sa jej popisný text ani články, nedajú sa zobraziť ani jej podsekcie.

Pri zobrazení sekcie sa kontrolujú práva na danú sekciu a zároveň aj práva na všetky sekcie v strome smerom nahor. Aby sa používateľovi sekcia zobrazila, musí mať práva na zobrazenie všetkých uzamknutých sekcií v ceste k danej sekcii.

Príklad: máme sekciu SFZ a v nej sekciu Bezpečnosť. Ak sa povolí sekcia Bezpečnosť iba pre skupinu napr. "A" a sekci SFZ sa povolí iba pre skupinu "B", tak aby používateľ videl obsah sekcie Bezpečnosť, musí mať nastavené obe skupiny "A" aj "B". Ak má iba skupinu "B", zobrazí sa mu sekcia SFZ a všetky jej podsekcie okrem sekcie Bezpečnosť. Ak má používateľ iba skupinu "A", tak sa mu nezobrazí ani sekcia SFZ ani jej podsekcie, ani sekcia Bezpečnosť, hoci priamo na ňu má právo, ale nemá právo na jej nadradenú sekciu. Toto nastavenie je preto, aby sa dala jednoducho zablokovať ktorákoľvek sekcia a zároveň aj jej podsekcie (aby sa nemuseli blokovať všetky podsekcie samostatne).

Mohlo by vás zaujímať

Publikovanie článkov pre Zväzy

23.6.2022

Presun Sekcie

7.6.2019

Úprava detailu sekcie (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019

Odstránenie Sekcie

7.8.2019

Otvorenie Detailu Sekcie

7.6.2019

Úprava detailu článku (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Ako upraviť video pre upload do videoarchívu

16.11.2018

Nastavenie práv pre používateľa do videoarchívu

4.4.2017

Vytvorenie článku - prístupové práva na zobrazenie

3.3.2017

Práva k sekciám

28.2.2017

Vytvorenie článku - práva užívateľov

25.1.2017