logo
Návody sportnet.online

Publikovanie článkov pre Zväzy

streda, 08.06.2022|Posledná aktualizácia 23.6.2022 00:18

Informovanie a návod ohľadom zmien týkajúcich sa titulky zväzových stránok na Futbalnete.

Z dôvodu zmeny dizajnu vstupných stránok pre všetky zväzy na Futbalnete sme pripravili krátky návod ako pracovať s obsahom, ktorý vytvárate v Pages pre Futbalnet.sk.

Čo sa mení dizajnovo?

Namiesto 5 správ v súčasnosti bude na titulkách zväzov 8 až 10 správ. Tieto správy budú rozdelené do 2 blokov : Úradné správy a Správy zväzu.

Úradné správy budú technické články týkajúce sa úradných správ, delegačných listov a zápisníc.

Správý zväzu budú klasické redakčné články, aktuality a informácie z daného zväzu.

Z oboch blokov budú smerovať buttony na archív článkov, kde budú všetky články na jednom mieste s možnosťou filtrovania podľa obsahu.Čo sa mení technicky?

Pre správne zobrazenie článku a jeho zaradenie v zozname a archívoch na Fulbalnete je nutné správne zvoliť typ dokumentu. Všetky futbalové zväzy majú vytvorené tieto základné typy:

  • Článok
  • Úradná správa
  • Delegačný list
  • Zápisnica


Kde sa zobrazí aký typ dokumentu


Ako sa nastavuje Typ dokumentu


Typ dokumentu sa v CMS nastavuje hned pod nadpisom článku a nad jeho perexom:

Okrem existujúcich typov dokumentov je možné založiť ďalšie pre iné typy obsahu (napr.: nominácie rozhodcov a pod). O každom novom type dokumentu prosím informujte p. Letka (jan.letko@futbalsfz.sk)


V zozname článkov CMS je možné články jednoducho filtrovať podľa typu dokumentu a zobraziť tak napríklad všetky úradné správy, zápisnice a podobne.


V prípade iných ako technických dotazov prosím kontaktujte Sportnet tím : info@sportnet.sk.