logo
Návody sportnet.online

Redizajn aplikácie Pages

utorok, 28.04.2020|Posledná aktualizácia 22.11.2021 10:55

Redizajn aplikácie Pages zahŕňa všeobecné zmeny, ktoré budú postupne aplikované aj na ďalšie Sportnet aplikácie a na zmeny špecifické pre Pages.

Všeobecné zmeny

Tu patria hlavne aktualizácia dizajnu navigačného menu a horná lišta, ktorú si teraz bližšie predstavíme.

(1.) Prepínač aplikácie - po kliknutí sa zobrazí zoznam s aplikáciami, ktoré má aktivovaná moja organizácia. Po kliku na aplikáciu budeme presmerovaný na danú aplikáciu s predvolenou organizáciou, v ktorej sa nachádzame.

(2.) Prepínač organizácie - po kliknutí sa zobrazí zoznam s profilmi organizácií, do ktorých mám prístup. V zozname vieme rýchlo vyhľadávať podľa názvu organizácie, alebo názvu, či identifikátora profilu organizácie. Po kliknutí na položku v zozname sa budeme stále nachádzať v rovnakej aplikácií avšak so zvolenou organizáciou.

(3.) Odklik na moje správy - po kliknutí budeme presmerovaný do aplikácie my.sportnet.online na zoznam správ. Ak máte neprečítané správy uvidíte tam aj ich počet.

(4.) Používateľ - po kliknutí sa zobrazí panel s bežnými akciami ako odklik na Sportnet profil, či možnosť odhlásiť sa.

Aktualizácia aplikácie Pages

Zmeny zahŕňajú hlavne:

  • presunutie nastavení vzhľadu stránky do samostatných panelov.
  • sprehľadnenie nastavení analytík, kontaktného formulára a sociálnych sietí
  • zjednodušenie registrácie vlastnej domény alebo testovacej subdoményZnačky
App
Pages