logo
Návody sportnet.online

Registrácia nového športovca

pondelok, 19.06.2017|Posledná aktualizácia 11.7.2019 15:41

Ako zaregistrovať nového športovca

Prihlásenie sa

Pre možnosť registrácie nového používateľa je nutné mať splnené dve podmienky:

  • používateľ musí byť prihlásený (tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky, viď nižšie),
  • používateľ musí mať nastavenú rolu Manager.

Môj účet

Po úspešnom prihlásení sa, používateľ je presmerovaný na podstránku "Môj účet".

Na túto podstránku je možné sa dostať aj po kliknutí na meno prihláseného používateľa v pravom hornom rohu obrazovky (viď nižšie).

Na tejto podstránke je zobrazené podmenu, kde prvá kategória Môj účet slúži na úpravu základného profilu používateľa.

Ďalšími kategóriami sú načítané organizácie pre daného prihlaseného používateľa. Po kliknutí na vybratú organizáciu v menu sa zobrazia profily organizácie. Po zvolení profilu sa zobrazia dve tabuľky:

  • zoznam registrovaných športovcov,
  • zoznam žiadostí.

Vytvorenie novej žiadosti

Po vybratí konkrétneho profilu danej organizácie je možné pridať novú žiadosť pre športovca.

Pre pridanie novej žiadosti používateľ klikne na tlačidlo Nová žiadosť. Po korektnom vyplení formulára a následnom kliknutí na tlačidlo Odoslať sa vytvorí nová žiadosť. Na zadanú emailovú adresu je odoslaný notifikačný email s url adresou. Po otvorení tejto adresy, športovec vie prijať alebo odmietnuť vytvorenú žiadosť kliknutím na prislúchajúce tlačidlo.

Zoznam registrovaných športovcov

Po vybratí konkrétneho profilu danej organizácie sú zobrazené záznamy všetkých registrovaných športovcov pre profil danej organizácie.

Tie záznamy obsahujú základné informácie o športovcoch.

Zoznam žiadostí

Po vybratí konkrétneho profilu danej organizácie sú zobrazené záznamy žiadostí používateľov podľa vybratého filtra (nové/odmietnuté).

Tie záznamy obsahujú základné informácie o žiadostiach. Po kliknutí na žiadosť sa zobrazí detail žiadostí.

Znovuodoslanie notifikačného emailu

Pre znovuodoslanie notifikačného emailu, používateľ vyhľadá žiadosť v tabuľke Zoznam žiadostí. Po kliknutí na vybratú žiadosť sa zobrazí detail žiadosti. Na spodnej časti detailu žiadosti sa nachádza tlačidlo pre znovuodoslanie notifikačného emailu. Po kliknutí na toto tlačidlo je používateľovi odoslaný notifikačný email.

Vytvorenie nového športovca

Po potvrdení notifikačného emailu je v systéme vytvorený nový športovec. Každý vytvorený používateľ je schopný sa prihlásiť. Pre prihlásenie sa je potrebné si vygenerovať nové heslo.