logo
Návody sportnet.online

Sezóny

štvrtok, 18.10.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2018 14:40

1. Čo je sezóna

Sezóna je objekt, ktorý združuje jednotlivé súťaže, stretnutia, družstvá a vekové kategórie do časovo ohraničeného obdobia.

2. Navigácia

Do sekcie Sezóny, v ktorej je možné zobraziť zoznam sezón a vytvoriť a upraviť sezónu, je možné sa dostať prostredníctvom menu. Položka sa nachádza v podsekcii Nastavenia.

3. Zoznam sezón

Po kliknutí na položku menu sa zobrazí obrazovka pre zobrazenie zoznamu sezón. Momentálne nemáme vytvorenú žiadnu sezónu, preto je zoznam prázdny. Pre vytvorenie novej sezóny je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať sezónu v pravom dolnom rohu obrazovky.

4. Vytvorenie novej sezóny

Po kliknutí na tlačidlo sme presmerovaný na formulár pre vytvorenie novej sezóny. Sezóna musí mať zadaný názov. Parametre trvania sezóny sú nepovinné. Pre uloženie je potrebné kliknúť na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky. 

5. Editácia sezóny

Po uložení sme presmerovaní späť na zoznam sezón a naša sezóna by sa už mala nachádzať v zozname. Pre jej úpravu je potrebné kliknúť na príslušný riadok so sezónou.