logo
Návody sportnet.online
streda, 22.12.2021|Posledná aktualizácia 23.12.2021 10:33

Dokument opisuje koncept slovníka, ako slovník vytvoriť a ako pridať do neho nové heslá. Slovník je analógia štandardného slovníka - obsahuje heslá, ich význam a index hesiel. Každé z hesiel má svoju podstránku na vlastnej URL. Cekovo slúži na vylepšenie SEO portálu, na ktorom sa nachádza.

1. Vytvorenie slovníka v pages

Slovník je v podstate štandarná sekcia, do ktorej sú priradené články. Každé heslo slovníka je samostatný článok so špecilálnym typom dokumentu (doctype-om).

Postup:

  1. vytvoríme samostatnú sekciu s názvom "Slovník" (alebo s iným vhodným názvom)
  2. Vytvoríme toľko podsekcií, koľko máme začiatočných písmen hesiel (môžeme ich vytvárať aj priebežne pri vytváraní hesiel)
  3. Vytvoríme nový typ dokumentu "Slovník" (alebo s iným vhodným názvom)

Ak je slovník vytvorený môžeme pridávať heslá a tvoriť jeho obsah.

2. Pridanie nového hesla do slovníka

Každé heslo je nový článok, preto pridanie nového hesla začíname vytvorením nového článku.

2.1. Názov a typ dokumentu

Pridanie hesla do slovníka - názov a typ dokumentu.

2.2. Obsah

V obsahu je možné použiť formátovanie a všetky widgety.

Pridanie hesla do slovníka - vytvorenie obsahu.

2.3. Nastavenie správnej URL

Heslo slovníka bude fungovať aj s predgenerovanou URL po uložení článku, ale je vhodné rešpektovať strom sekcií tak, aby z URL bolo zrejmé, že článok patrí slovníku. Preto do URL zadáme cestu sekcií a následne kľúčové slovo. Url sa nastavuje v sidebare v časti "Publikácia".

Pridanie hesla do slovníka - nastavenie správnej URL.

2.4. Nastavenie meta tagov

Meta tagy sa nastavujú v rovnakej sekcii sidebaru ako URL, t.j. "Publikácia".

Pridanie hesla do slovníka - nastavenie meta tagov.

2.5. Titulný obrázok

Článku je vhodné nastaviť aj titulný obrázok, ktorý sa bude zobrazovať v detaile hesla v sekcii súvisiacich článkov

Pridanie hesla do slovníka - titulný obrázok.

2.6. Zaradenie do sekcie

Najprv skontrolujte, či sekcia s daným začiatočným písmenom už existuje. Ak nie, vytvorte ju.

Pridanie hesla do slovníka - zaradenie do sekcie.
Pridanie hesla do slovníka - zaradenie do sekcie.

3. Pridanie vytvorených hesiel do sekcie "Slovník"

Obsah sekcie "Slovník" slúži ako index slovníka, kde sú jednotlivé heslá zaradené pod svoje začiatočné písmeno.

Vytvorenie indexu slovníka.

Heslá indexu každého začiatočného písmena tvoria články, zaradené pod konkrétnu podsekciu daného písmena.

Pozor, všetky sekcie musia bať nastavené "Zobrazovať na stránke"!

Heslá pridávame do indexu pomocov widgetu "Zoznam článkov". Na obrázku sú znázornené odporúčané nastavenia. Sekciu vyberáma podľa začiatočného písmena skupiny hesiel, ktoré chceme pridať.

Vytvorenie indexu slovníka - nastavenia widgetu "Zoznam článkov"