logo
Návody sportnet.online

Správa právnických osôb

štvrtok, 26.04.2018|Posledná aktualizácia 30.4.2018 08:30

1. Navigácia

Pre zobrazenie zoznamu právnických osôb, ktoré sú relačne prepojené so zvoleným profilom právnickej osoby je potrebné vybrať položku Matrika -> Právnické osoby v ľavom navigačnom menu.

2. Zoznam a detail právnických osôb

Po kliknutí na položku Právnické osoby v ľavom navigačnom menu budete presmerovaný na zoznam právnických osôb relačne prepojených na zvolený profil právnickej osoby. Príslušnosti nie je možné pomocou CRM spravovať.

Zoznam príslušností je možné filtrovať podľa názvu právnickej osoby, prípadne podľa typu organizácie alebo stavu členstva.

Po kliknutí na riadok s právnickou osobou sa na pravej strane obrazovky zobrazí detail právnickej osoby, kde je možné získať ďalšie údaje o právnickej osobe.