logo
Návody sportnet.online

Stretnutia

štvrtok, 18.10.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2018 14:39

1. Čo je to stretnutie?

Stretnutie je súhrn týchto informácií:

  • kedy a kde sa stretnutie odohralo
  • ktoré družstvá sa stretnutia zúčastnili
  • ktorí športovci jednotlivých družstiev sa stretnutia zúčastnili a aký bol realizačný tým jednotlivých družstiev
  • aký bol priebeh stretnutia
  • kto ďalší sa stretnutia zúčastnil

2. Navigácia

Do sekcie Stretnutia, v ktorej je možné zobraziť zoznam stretnutí, je možné sa dostať prostredníctvom menu, kliknutím na položku Stretnutia.

Pre vytvorenie stretnutia je potrebné vojsť do detailu konkrétnej súťaže a kliknúť na tlačidlo Nové stretnutie v riadku s konkrétnou časťou súťaže, do ktorej stretnutie patrí.

3. Vytvorenie stretnutia

Po kliknutí na tlačidlo Nové stretnutie sme presmerovaní na formulár, kde je potrebné zadať čas a miesto konania stretnutia. 

V prípade, že chceme zaradiť stretnutie aj do kola, je možné kolo vytvoriť zadaním jeho názvu do políčka Kolo. Kolo sa automaticky uloží pre ďalšie použitie v danej časti súťaže uložením stretnutia. Následne budeme môcť nabudúce dané kolo vybrať zo zoznamu. 

Ak sme parametre prihlasovania nevyplnili pri súťaži, je ich potrebné vyplniť tu. Ak sme parametre pri súťaži vyplnili, blok sa nezobrazí.

Po vyplnení všetkých povinných údajov je možné stretnutie uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.

3. Účastníci stretnutia

Po uložení stretnutia sa formulár obnoví a pribudnú dva nové bloky - účastníci a priebeh.

Účastníkom stretnutia je družstvo. Družstvo do stretnutia je možné pridať kliknutím na tlačidlo Pridať účastníka. Následne sa z pravej strany obrazovky vysunie panel, v ktorom je potrebné vybrať zo zoznamu dostupných družstiev konkrétne družstvo a doplniť parametre, ktoré môžu byť pre každý šport odlíšné.

Pridať účastníka do zoznamu je možné kliknutím na tlačidlo Pridať do zoznamu. Následne je potrebné uloženie potvrdiť aj kliknutím na tlačidlo Uložiť v pravej dolnej časti obrazovky.

4. Nominácia

Po uložení je možné nominovať jednotlivých športovcov do stretnutia. Iba športovci, ktorí boli nominovaní do zápasu sa môžu nachádzať v jednotlivých udalostiach priebehu stretnutia.

Nomináciu družstva je možné vyplniť kliknutím na tlačidlo Nominácia v riadku s príslušným družstvom.

Následne sa presmerovaní na obrazovku pre nomináciu. Nominovaním hráčov do stretnutia sa automaticky uložia aj do družstva, preto je pri ďalších stretnutiach možné vyplniť nomináciu aj automaticky kliknutím na tlačidlo Načítať z družstva. Keďže je toto ale prvá nominácia, je potrebné hráčov nominovať manuálne kliknutím na tlačidlo Pridať.

Po kliknutí na tlačidlo sa z pravej strany obrazovky vysunie panel s formulárom, kde je potrebné vybrať konkrétneho športovca a prípadne mu pridať parametre, ktoré môžu byť pre každý šport odlišné. Športovca pridáme do zoznamu kliknutím na tlačidlo Pridať do zoznamu.

Po výbere realizačného týmu je možné nomináciu priebežne uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť alebo definitívne uložiť kliknutím na tlačidlo Uložiť a uzavrieť. Po definitívnom uložení nominácie už nie je možné nomináciu zmeniť.

5. Priebeh zápasu

Po uzavretí všetkých nominácií nám bude umožnené vyplniť priebeh stretnutia a ďalšie informácie o stretnutí.

Pre pridanie konkrétnej udalosti priebehu zápasu je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať udalosť v bloku Priebeh. Následne sa vysunie z pravej časti obrazovky panel, kde je možné ručne zadať čas, kedy sa udalosť stala (vo formáte 00:00) alebo spustiť a zastaviť časomieru.

Po zadaní času, v ktorom sa udalosť stala je potrebné konkrétnu udalosť vybrať kliknutím na tlačidlo s názvom udalosti.

Pre každú udalosť je potrebné vyplniť iné polia. Všetky polia, ktoré sa týkajú športovcov, sú uzamknuté, kým nie je vybrané konkrétne družstvo. Udalosť sa pridá do zoznamu kliknutím na tlačidlo Pridať do zoznamu. Pre uloženie udalostí je ale potrebné uložiť celé stretnutie. Priebežne uložiť stretnutie je možné kliknutím na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky, prípadne je možné uložiť stretnutie definitívne kliknutím na tlačidlo Uložiť a uzavrieť.

V prípade, že stretnutie uzavrieme, nebude možné stretnutie upraviť, kým sa stretnutie znova neotvorí a to kliknutím na tlačidlo Otvoriť pre úpravy, ktoré sa objaví na mieste, kde predtým boli tlačidlá pre uloženie.