logo
Návody sportnet.online

Súťaže

štvrtok, 18.10.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2018 14:40

1. Čo je to súťaž?

Súťaž je objekt tvorený časťami nazvanými Časť súťaže. Tá nasledne združujé jednotlivé Stretnutia. 

2. Navigácia

Do sekcie Súťaže, v ktorej je možné zobraziť zoznam súťaží a vytvoriť a upraviť súťaž, je možné sa dostať prostredníctvom menu, kliknutím na položku Súťaže.

3. Zoznam a vytvorenie súťaže

Po kliknutí na položku menu sa zobrazí obrazovka pre zobrazenie zoznamu súťaží. Momentálne nemáme vytvorenú žiadnu súťaž, preto je zoznam prázdny. 

Pre vytvorenie novej súťaže je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať súťaž v pravom dolnom rohu obrazovky. 

Následne je potrebné vyplniť názov súťaže, súťaž zaradiť do konkrétnej sezóny a uložiť tlačidlom Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky. 

Po uložení sa formulár doplní o dve nové časti: Prihlasovanie a Časti súťaže.

Prihlasovanie je sumár podmienok, za akých môže byť družstvo pridané do súťaže. V prípade, že podmienky prihlasovania nie su zadané pri súťaži, je ich potrebné zadať pre každé stretnutie dotyčnej súťaže zvlásť. Pre zadanie podmienok prihlasovania je potrebné zakliknúť políčko Prihlasovanie prebieha do súťaže.

Časť súťaže združuje jednotlivé stretnutia súťaže. Ich počet v súťaži nie je nijak obmedzený. Pre vytvorenie časti súťaže je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať časť súťaže. Následne sa presmerovaní na formulár, kde vyplníme názov časti súťaže a uložíme kliknutím na tlačidlo Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.

Po uložení časti súťaže sme presmerovaní späť na detail súťaže. Následne je možné vytvoriť stretnutie a to kliknutím na tlačidlo Nové stretnutie, ktoré sa nachádza v riadku s konkrétnou časťou súťaže.