logo
Návody sportnet.online

Ticketing - Cenové hladiny

pondelok, 05.09.2022|Posledná aktualizácia 5.9.2022 15:45

Predstavenie novej funkcionality cenových hladín na ticketingu.

Správa cenových hladín

V nastaveniach Eventu môžeme vytvárať, mazať alebo upravovať zoznam cenových hladín. Tieto možnosti sú dostupné v rolovateľnom segmente "Cenové hladiny". Jedná sa len o číselník cenových hladín, ktoré je následne potrebné aktivovať na jednotlivých sektoroch.

Správa cenových hladín v nastaveniach eventu

Každej cenovej hladine je možné priradiť názov, cenu a označiť či je možné ju používať pri online predaji, na pokladni alebo aj aj.

Cenové hladiny na sektore

Každý sektor má na začiatku zoznamu cenových hladín položku Základná cena, ktorá je tak ako doteraz pre každý sektor povinná. Zvyšné cenové hladiny sú predvolene vypnuté, no pomocou checkboxu ich je možné ľubovoľne vybrať a upraviť.

Správa cenových hladín na sektore

Úprava cenových hladín na sektore nijako neovplyvní hlavné cenové hladiny na evente.

Rezervácia lístka

Pri rezervácii lístka na používateľa alebo voucher vzniká taktiež možnosť úpravy cenových hladín (na výber sú všetky cenové hladiny aktívne v rámci sektora) resp. len ich ceny, pretože pri rezervácii konkrétneho lístka sú všetky cenové hladiny aplikovatelné ako na pokladni tak aj pri online predaji.

Rezervácia lístka na voucher

Zmeny cien týchto cenových hladín neovplyvnia ceny na sektore ani na evente.

Tvorba hromadného vouchera

K tvorbe hromadného vouchera pribudol zoznam lístkov, ktorých cenová hladina sa dá zmeniť hromadne pomocou Predvolenej cenovej hladiny ale aj jednotlivo pre každý lístok. Ceny jednotlivých lístkov sa meniť nedajú, no administrátor môže upraviť cenu cenovej hladiny pre daný voucher.

Tvorba hromadného vouchera

Predaj cez pokladňu

Ak pokladník zvolí krok Upraviť ceny objednávky, dostane sa na zoznam lístkov, ktoré sú kvôli rôznorodosti cenových hladín zoskupené pod jednotlivé sektory. Pokladník má právo zvoliť cenovú hladinu pre rezervované lístky, pri čom je štandardne na každom lístku zvolená Základná cena.

Správa cenových hladín na pokladni

Pokladník môže taktisto upravovať ceny cenových hladín, pričom ovplyvní iba danú objednávku.

Cenové hladiny z pohľadu používateľa

Pri online predaji si používateľ po výbere lístkov môže v osobitnom kroku zvoliť ich dostupné cenové hladiny.

Voľba cenových hladín na publicu

V súhrne objednávky používateľ uvidí názov cenovej hladiny pri každom lístku.