logo
Návody sportnet.online

Univerzálna prihláška do platformy sportnet.online

štvrtok, 22.11.2018|Posledná aktualizácia 22.11.2018 09:33

1. krok - Prehľad organizácií, do ktorých prebehne registrácia

Prvý krok obsahuje:

1. Zoznam a detail organizácií, voči ktorým nám vznikne príslušnosť v prípade, že o nejakú v priebehu vypĺňania pozvánky požiadame. Príslušnosť môže vzniknúť len voči primárnej organizácii alebo aj voči jej nadradenej organizácii.

2. Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, s ktorým je potrebné súhlasiť. V opačnom prípade nebude možné pokračovať v žiadosti.

2. krok - Zmena osobných údajov

V prípade, že si želáme požiadať organizáciu o zmenu našich osobných údajov v profile, môžeme tak učiniť v tomto kroku. Všetky zmeny budú predmetom schvaľovacieho procesu, rovnako ako žiadosti o príslušnosť. Schválením žiadosti o príslušnosť organizácia schvaľuje aj zmeny v osobných údajoch.

Pole "Zákonní zástupcovia" je povinné len pre osoby mladšie ako 18 rokov.

3. krok - Žiadosť o príslušnosť voči organizácii

Tretí krok slúži na samotné žiadanie o príslušnosť. Pre pokračovanie v procese je potrebné žiadať minimálne o jednu príslušnosť. Zároveň je ale možné žiadať o neobmedzené množstvo príslušností a to aj jedného druhu.

Taktiež je potrebné vyplniť vo formulári pre jednotlivé žiadosti o príslušnosť všetky povinné polia. V prípade, že si prajeme odstrániť formulár, stačí klinúť na X v pravom hornom rohu formuláru.

4. krok - Sumár

V štvrtom kroku je sumár všetkých žiadostí a základné informácie o žiadateľovi. Pokračovaním sa žiadosti definitívne odošlú na schválenie.

5. krok - Zoznam žiadostí

Po odoslaní žiadostí sme presmerovaní na zoznam žiadostí, o ktoré sme organizáciu požiadali, vrátane informácie o tom, v akom stave sa žiadosť nachádza. Odkaz na túto obrazovku je pre jedinečný a preto je možné si ho uložiť a znova sa sem vrátiť. 

Žiadosti je možné nájsť aj priamo v my.sportnet.online v našom profile pod záložkou Žiadosti.

V prípade, že sa k aspoň jednej žiadosti naviazala povinnosť zaplatiť členský poplatok, obrazovka sa rozšíri o blok "Členské poplatky" a "Platba". Členské poplatky obsahujú zoznam všetkých členských poplatkov voči všetkým zúčastneným organizáciám, ktoré je potrebné uhradiť pred schválením žiadosti.

Členský poplatok sa vyhľadá v cenníkových položkách typu Členstvo podľa profilu užívateľa a to konkrétne podľa veku a pohlavia užívateľa. Výsledkom zaplatenia členského a následného schválenia žiadosti organizáciou je členstvo, ktoré bude trvať buď do určitého pevne stanoveného dátumu alebo určitý počet dní od vytvorenie členstva a to na základe nastavenia konkrétnej cenníkovej položky.

V prípade, že prejde užívateľ na platobnú bránu kliknutím na tlačidlo Uhradiť členský poplatok, tak rovnako v prípade, že poplatok sa mu podarí alebo nepodarí uhradiť, pribudne na obrazovke ďalší blok Platby, kde budú zobrazené pokusy o platby vrátane dátumu a výsledku.

Členský poplatok je možné uhradiť aj osobitne pre každú žiadosť a to kliknutím na príslušný riadok so žiadosťou v bloku Zoznam uložených žiadostí. Nasledne ste presmerovaní na detail žiadosti, kde v prípade, že ešte žiadosť nebola uhradená, nájdete tlačidlo pre presmerovanie na platobnú bránu. V prípade, že táto platba prebehne v poriadku, je výsledná suma, ktorú je potrebné uhradiť ponížená o zaplatenú sumu.