logo
Návody sportnet.online

Veková kategória

štvrtok, 18.10.2018|Posledná aktualizácia 19.10.2018 14:40

1. Čo je veková kategória?

Veková kategória je vekovým ohraničením hráčov. Na jej základe je možné určiť, ktorí športovci sa môžu zúčasťniť stretnutia, resp. ktoré družstvo môže byť do stretnutia prihlásené.

2. Navigácia

Pre presun do sekcie vekových kategórie je potrebné v menu kliknúť na položku Vekové kategórie, ktorá sa nachádza pod sekciou Nastavenia.

3. Zoznam vekových kategórií

Po kliknutí na položku menu sa zobrazí obrazovka pre zobrazenie zoznamu vekových kategórií. Momentálne nemáme vytvorenú žiadnu vekovú kategóriu, preto je zoznam prázdny. Pre vytvorenie novej vekovej kategórie je potrebné kliknúť na tlačidlo Pridať vekovú kategóriu v pravom dolnom rohu obrazovky.

Vytvorenie vekovej kategórie

Po kliknutí na tlačidlo sme presmerovaní na formulár pre vytvorenie novej vekovej kategórie. Veková kategória musí obsahovať označenie, zaradenie do sezóny a dátum narodenia, od ktorého je možné obsadzovať športovcov do družstva. Dátum narodenia do nie je povinným parametrom.

Editácia vekovej kategórie

Po uložení sme presmerovaní späť na zoznam vekových kategórií a naša veková kategória by sa už mala nachádzať v zozname. Pre jej úpravu je potrebné kliknúť na príslušný riadok so sezónou.