logo
Návody sportnet.online

Vyhľadávanie v kategóriách

štvrtok, 22.08.2019|Posledná aktualizácia 23.8.2019 09:17
  1. Nastavíme parametre na produkty a zaradíme ich do kategórie, pre ktorú budeme nastavovať vyhľadávanie.
  2. V sekcii "Kategórie predajných kanálov" (resp. Kategórie) vyberieme sekciu, pre ktorú chceme nastaviť vyhľadávanie podľa parametrov. Prejdením myšky po kategórií sa napravo zobrazí ikonka "Editovať kategóriu". Následne vyberieme na kategórií parametre, pre ktoré chceme povoliť vyhľadávanie. Môžeme zvoliť 1 alebo viaceré parametre. Nakoniec uložíme svoje nastavenie.
  1. Parametre a ich hodnoty by potom mali byť zobrazené na vašom eshope v danej kategórií vľavo (pod stromom kategórií).

Poznámky:

  1. Filter značka je pridaný do každej kategórie fixne a nie je ho možné editovať.
  2. Ak sa vám nezobrazujú niektoré filtre môže to byť tým, že v danej kategórii sa nenašiel žiaden produkt s daným filtrom. Prosím uistite sa, že produkt je správne zaradený v sekcii a má nastavený daný parameter.
  3. Ak nastavíte filter pre sekciu, všetky jej podsekcie budú od nej tento filter dediť.