logo
Návody sportnet.online

Vytvorenie nového smarttagu

streda, 10.07.2019|Posledná aktualizácia 11.7.2019 09:26

Vytvorenie nového smarttagu

Sú dve možnosti vytvorenia smarttagu, a to :

  1. (1 obdĺžnik) kliknutím na tlačidlo v dolnej časti obrazovky "Nový" 
  2. (2 obdĺžnik) kliknutím na tlačidlo + pri názve smarttagu

1. Pri prvej voľbe vytvorenia smarttagu je potrebné zadať do 1 názov a hodnotu smarttagu a kliknúť na tlačidlo (1) 

2. Pri druhej voľbe vytvorenia smarttagu je preddefinovaný názov smarttagu a je potrebné zadať len hodnotu smarttagu a kliknúť na tlačidlo (1 obdĺžnik) 

Vytvorenie smarttagu je potrebné potvrdiť tlačidlom potvrdiť