logo
Návody sportnet.online

Zamknutý obsah

nedeľa, 19.07.2020|Posledná aktualizácia 20.1.2022 16:06

Detail článku / sekcie je možné nastaviť tak aby boli viditeľný len pre prihlásených používateľov, prípadne len pre určité skupiny používateľov.

Ak sa nachádzame v detaile konkrétneho článku, otvoríme pravý panel, kde uvidíme sekciu "Autorizácia".

Tu vieme nastaviť, či obsah má byť viditeľný len pre prihlásených používateľov. Ak zvolíme možnosť "Viditeľné len pre prihlásených", odblokuje sa možnosť obmedzi viditeľnosť obsahu len pre určité skupiny používateľov. 

Takto nastavený obsah je následne viditeľný len pre používateľov s dostatočnými oprávneniami. Používateľom, ktorí nevyhovujú podmienkam bude miesto obsahu článku / sekcie zobrazená správa.

Aby sme čitateľov viac motivovali prihlásiť sa a zobraziť si zamknutý obsah vieme napísať úvodnú časť obsahu, ktorá bude zobrazená stále a určiť hranicu, od ktorej bude obsah neviditeľný pre neprihlásených používateľov. Ak máme úspešne nastavenú autorizáciu obsahu z predošlých krokov, hranicu odkiaľ je obsah zamknutý určíme pridaním widgetu "Hranica zamknutého obsahu".

Po uložení článku neprihlásený používatelia uvidia na našej stránke úvodnú časť obsahu, ukončenú správou o prihlásení.Značky
app_id
csm