logo
Návody sportnet.online

Zbaľovací obsah

utorok, 08.06.2021|Posledná aktualizácia 25.11.2021 14:49

Návod pre vkladanie zbaľovacieho obsahu do článkov.

Zbaľovacím obsahom rozumieme časť článku, ktorá je nie je viditeľná, ale je možné ju zobraziť kliknutím na vopred definovaný element (napr.: box s nadpisom alebo tlačidlo). Príklad využitia je tvorba FAQ, alebo článkov s postupným odkrývaním textu.

Na vytváranie takéhoto typu obsahu máme k dispozícií 3 widgety. Hlavnými a najpoužívanejšími sú widgety:

  • Widgety "Zbaľovací obsah" a "Koniec zbaľovacieho obsahu" sú najnovšími a najpoužívanejšími widgetmi na tvorbu zbaľovacích zoznamov a disponujú širokou radou možností pre tvorbu obsahu.
  • Ďalším widgetom je "Jednoduchý zbaľovací zoznam". Tento widget bol vytvorený v minulosti pre potreby písania FAQ otázok. Má však obmedzenie, že do textu nie je možné vkladať obrázky, resp. iné widgety. Je možné ho používať naďalej, ale odporúčame ho postupne nahradiť novšími, vyššie opísanými widgetmi.

Popis jednotlivých widgetov:

Zbaľovací obsah a Koniec zbaľovacieho obsahu

Widget "Zbaľovací obsah" určuje miesto, od ktorého bude obsah skrytý a widget "Koniec zbaľovacieho obsahu", miesto pokiaľ bude obsah schovaný.

Koniec zbaľovacieho obsahu nemusí byť použitý. Vtedy je za koniec považovaný koniec článku.

Zobrazenia zbaľovacieho obsahu

Zbaľovací obsah má dve formy svojho zobrazenia v článku. Buď ako klikateľný nadpis, pod ktorým sa zobrazuje skrytý obsah, alebo ako tlačidlo, nad ktorým sa obsah zobrazuje.

Zobrazenie ako "Klikateľný nadpis"

V tomto zobrazení je možné nastaviť samotný nadpis ako formátovaný text.

Nastavenia pre zobrazenie ako "Klikateľný nadpis"

Takto nastavený widget sa umiestni v editore ako box s nadpisom. Obsah, ktorý sa bude nachádzať následne za týmto widgetom, bude patriť do zbaľovacieho obsahu, kým nebude pridaný widget "Koniec zbaľovacieho obsahu", alebo kým sa nedosiahne koniec článku. 

Náhľad widgetu v zobrazení "Klikateľný napdpis" v editore.

Zobrazenie ako "Tlačidlo pod obsahom"

Nastavenia:

  • Nadpis (nepovinný parameter) - Formátovaný text, ktorý sa zobrazí nad tlačidlom na odkrytie textu. Takto je možné vytvoriť akýsi textový banner, ktorý užívateľa informuje o skrytom obsahu. Ak nadpis nie je uvedený, nezobrazí sa.
  • Umiestnenie tlačidla - Určuje horizontálne umiestnenei tlačidla v rámci textu.
  • Zobraziť ako link - Namiesto tlačidla sa zobrazí jednoduchý link. Má však všetky vlastnosti a funkcie tlačidla. Ide len o vizuálne odlíšenie.
  • Skryť tlačidlo po odkrytí obsahu - Tlačidlo po odkrytí obsahu zmizne a obsah už nie je možné znovu zatvoriť.
  • Popis tlačidla pre odkrytie obsahu - Text, ktorý sa zobrazí na tlačidle pre odkrytie obsahu.

  • Popis tlačidla pre skrytie obsahu - Text, kroý sa zobrazí na tlačidle pre opätovné schovanie obsahu. Toto pole je možné vyplniť len v prípade, ak nie je zvolená možnost "Skryť tlačidlo po odkrytí obsahu".
Príklad nastavení pre zobrazenie ako "Tlačidlo pod obsahom"

Tu je dôležité upozorniť, že v editore sa tlačidlo zobrazí nad obsahom, ktorý bude schovaný. Takto sa určuje začiatok skrytého obsahu. Na stránke sa už tlačidlo zobrazí správne, pod obsahom.

Príklad zobrazenia tlačidla v editore nad obsahom, ktorý bude skrytý. Na stránke sa tlačidlo zobrazí pod týmto obsahom.

Widget "Koniec zbaľovacieho obsahu"

Ako bolo spomenuté v úvode, tento widget slúži na určenie, pokiaľ má byť obsah schovaný. Takto je možné použiť viacero zbaľovacích obsahov v rámci článku, resp. ich do seba vnárať. Ak nie je tento widget použitý, ako koniec zbaľovacieho obsahu sa chápe koniec článku. 

Príklad použitia widgetu "Koniec zbaľovacieho obsahu". V článku je použitých viacero widgetov "Zbaľovací obsah" pod sebou. Pod posledným článok pokračuje.


Widget "Jednoduchý zbaľovací obsah"

Tento widget bol vytvorený v minulosti pre potreby písania FAQ otázok. Má však obmedzenie, že do textu nie je možné vkladať obrázky, resp. iné widgety. Je možné ho používať nadalej, ale odporúčame ho postupne nahradiť vyššie opísanými widgetmi.