logo
Návody sportnet.online

Zobrazenie testu a priebeh testu

pondelok, 20.11.2017|Posledná aktualizácia 20.11.2017 17:57

Pre prístup ku konkrétnemu testu je potrebné použiť korektný odkaz vygenerovaný v administrácii. V opačnom prípade Vás systém upozorní na to, že odkaz je nekorektný a nebudete môcť pokračovať.

Prihlásenie prebieha pomocou sportnet konta.

Hlavný prehľad pre testovanie

Hlavný prehľad pre testovanie obsahuje 3 časti:

  • Hlavičku obsahujúcu logo Sportnet a Meno a priezvisko testovaného s možnosťou odhlásiť sa
  • Názov testovania, informáciu o testovaní a možnosť testovanie spustiť
  • Zoznam v minulosti spustených testovaní, ktoré už boli ukončené alebo vypršala ich platnosť

Pre spustenie nového testovania je potrebné kliknút na tlačidlo Spustiť test, čím sa dostaneme na zoznam otázok a automaticky sa spustí limit pre testovanie.

Testovanie - Hlavička testovania

Pohľad pre testovania sa skladá z troch časti.

1. Hlavička testovania
Hlavička testovania obsahuje informáciu o názve testovania a o čase, ktorý zostáva do automatického ukončenia testovania. Čas je možné sledovať na odpočítavajúcom sa čase a taktiež formou zväčšujúceho sa farebného pásika v dolnej časti hlavičky.

Testovanie - Telo testovania

2. Telo testovania
Telo testovania obsahuje názov a poradie otázky, a možné odpovede na otázku, prípadne v prípade textovej otázky obsahuje pole pre zadanie odpovede. 

Testovanie - Spodné menu

3. Spodné menu
Spodné menu testovania obsahuje 3 funkcie:

1. Posúvanie medzi otázkami kliknutím na ikonu šípky vpravo alebo vľavo
2. Možnosť prepínať medzi zobrazením po jednej otázke a zobrazením všetkých otázok pod sebou
3. Ukončenie testu

Ukončenie testovania

Kliknutím na tlačidlo Ukončiť v spodnej časti testovania sa zobrazí dialóg, ktorým je potrebné potvrdiť, že chceme testovanie ukončiť. V prípade, že testovanie ukončíme, už sa k nemu nie je možné vrátiť a riešiť ho. Dialógové okno je možné zrušiť kliknutím na tlačidlo Zavrieť, kliknutím na krížik v pravom hornom rohu, stlačením tlačidla Esc na klávesnici alebo kliknutím mimo dialógu.

Zoznam testovaní

Po ukončení testu sme vrátení na hlavnú stránku, kde sa medzi zoznamom testovaní zobrazí ukončený test. V prípade, že sa test skladal iba z otázok, ktoré je možné automaticky vyhodnotiť, pri teste je zobrazené percento úspešnosti riešenia a počet správnych a nesprávnych odpovedí. Kliknutím na riadok s testovaním sa dostaneme na detail testovania. V prípade, že testovanie ešte nebolo vyhodnotené, budete na to upozornení dialógovým oknom.

Detail ukončeného testovania

Detail testovania obsahuje názov testovania, zobrazenie limitu v minútach, ktorý bol vyhradený pre testovanie a vyhodnotenie otázok, ktoré test obsahoval. V prípade potreby je možné dostať sa na hlavný prehľad kliknutím na červený krížik umiestnený pri názve testovania v hlavičke.

Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

7.6.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Administrácia otázok a testov

19.6.2020