logo
Návody sportnet.online

Storno / Otvorenie detailu objednávky

Otvorenie detailu objednávky

Prvý spôsob otvorenia detailu objednávky 

1. Otvoriť zoznam udalostí a to otvorením bočného menu pomocou tlačidla menu -> Udalosti.

2. Kliknutím na Objednávky sa otovría všetke objednávky pre danú udalosť 

2. Následne kliknutím na objednávku sa otvorí detail objednávky.

Druhý spôsob otvorenia detailu objednávky 

1. Otvoriť zoznam všetkých objednávok a to otvorením bočného menu pomocou tlačidla menu -> Objednávky.

2. Následne kliknutím na objednávku sa otvorí detail objednávky.

Storno objednávky

Kliknutím na tlačidlo storno v detaile objednávky sa objednávka stornuje