logo
Návody sportnet.online
nedeľa, 24.11.2019|Posledná aktualizácia 25.11.2019 14:43

Po prihlásení do aplikácie sme automaticky presmerovaný do sekcie Videá, kde vidíme zoznam nahratých videí.

V pravom dolnom rohu máme tlačidlo pre nahratie videa. Jeho stlačením sme vyzvaný pre výber súboru. Momentálne je jediný podporovaný formát videa a to ".mp4". Po vybratí súboru sa video začne okamžite nahrávať a sme automaticky presmerovaný na detail videa, kde vieme upravovať doplnkové údaje o videu.

Aj počas aj po skončení nahrávania vieme upravovať doplnkové údaje o videu. V tomto momente už vieme video zaradiť k zápasu k čomu je návod dostupný tu. Po úprave údajov je potrebné stlačiť tlačidlo uložiť.
Stav všetkých nahrávaní je tiež v hlavičke stránky. Po kliknutí sa vpravo zobrazí zoznam aktuálne nahrávaných videí. Klikom na názov vieme otvoriť detail pre úpravu doplnkových údajov. Klikom na X vieme nahrávanie zrušiť a tým video zahodiť.

Po úspešnom nahratí videa sa objaví v zozname videí. Po čase sa začne postprocessing na videu, ktorého aktuálny stav vidíme v tabuľke. Stav postprocessingu je automaticky aktualizovaný, a preto nie je potrebné obnovovať stránku.

Po dokončení postprocessingu je video publikované.