logo
Návody sportnet.online

Priradenie videa k zápasu

nedeľa, 24.11.2019|Posledná aktualizácia 25.11.2019 15:17

Priradenie videa k zápasu začína otvorením detailu videa, a to klikom na dané video v zozname všetkých videí.

V detaile máme následne možnosť nastaviť typ videa ako Súťažné. Zobrazia sa 4 formulárové polia, kde najprv zvolíme súťaž, potom časť súťaže a zápas, ku ktorému chceme video priradiť. Prípadne môžme zvoliť aj kolo súťaže, ktoré obmedzí výber zápasu len na tie z daného kola.

Stlačením tlačidla uložiť v pravom dolnom rohu údaje uložíme, čím je video úspešne priradené v zápasu.