logo
Návody sportnet.online

Číslovaný/nečíslovaný zoznam

pondelok, 11.10.2021|Posledná aktualizácia 2.11.2021 15:25

POZOR: Vytvorenie číslovaného alebo nečíslovaného zoznamu nie je možné tak, že sa riadok textu začne číslom a bodkou (napr.: 1.), alebo pomlčkou (-). Táto funkcia bola vypnutá a zoznamy je možné vytvárať len spôsobom opísaným nižšie.

POZOR: Momentálne nie je možné vytvárať vnorené úrovne číslovaných zoznamov. Na pridaní tejto funkčnosti pracujeme.

Vytvorenie zoznamu

Nový číslovaný alebo nečíslovaný zoznam (odrážky) je možné vytvoriť nasledovným spôsobom:

  1. Na nový riadok vpíšeme časť textu (stačí prvé slovo prvého bodu zoznamu)
  2. Označíme vpísanú časť textu, zobrazí sa menu pre formátovanie textu
  3. V menu klikneme na ikonu zoznamu, zobrazí sa podmenu s typmi zoznamov textu (podporujeme 3 typy číslovaných zoznamov a odrážky)
  4. Zvolíme požadovaný formát zoznamu
Vytvorenie číslovaného/bodového zoznamu

Ukončenie zoznamu

Ak potrebujeme ukončiť zoznam a pokračovať v texte, môžme tak urobiť nikoľkými spôsobmi:

  1. Najjednoduhšie je z poslednej prázdnej úrovne stlačiť "Enter"
  2. Opakovaným stlačením tlačidla "Backpace"
  3. Ak v podmenu zoznamov odznačíme zvolený číslovaný zoznam alebo odrážky