logo
Návody sportnet.online

Správa obsahu

Správa obsahu spadá pod samostatný modul systému sportnet označovaný aj ako CMS. Je to modul na správu obsahu nie len webových stránok, článkov ale používa sa aj v iných moduloch sportnetu, kde je nutné spravovať nejaký statický alebo aj dynamický obsah.

V aktuálnom prípade pod správu obsahu radíme úpravy akéhokoľvek obsahu, ktorý je na stránke publikovaný, alebo má iný sprostredkovaný význam. Tým je napríklad myslené aj vytvorenie rôznych zoznamov z existujúcich článkov, pridruženie k určitej kategórii obsahu, triedenie a definovanie na základe rôznych doplnkových identifikátorov.

Celý editor obsahu stránok teda statických textov aj článkov je založený na systéme funkčných widgetov z ktorých sa tvorí celkový obsah konkrétnej stránky alebo článku.Teda rôzne typy obsahu sú pridávané cez takzvané widgety.

CMS ponúka mnoho widgetov no medzi také základné môžeme radiť napríklad:

  • odsek s textom
  • obrázok alebo tabuľka
  • galéria, video, stream

Následne sú zložitejšie widgety, ktoré nám vedia sprostredkovať aj rôzne iné informácie, ktoré sú napríklad aj súčasťou iného obsahu v rôznych moduloch systému sportnet. Môže sa jednať napríklad o:

  • výsledková tabuľka, zoznam zápasov, zoznam podujatí, detail zápasu, štatistiky hráčov, pavúk
  • vloženie obsahu produktov e-shopu
  • zoznam osôb, profil osoby, zoznam organizácií
  • atď.

Každý widget má osobité nastavenia podľa toho na aký typ obsahu je zameraný.Ponuka dostupných widgetov je priebežne rozširovaná a dopĺňaná.