logo
Návody sportnet.online

Aplikácia videoarchív je dostupná na adrese video.sportnet.online. V rámci aplikácie je možné nahrávať videá s ľubovoľnou veľkosťou, spravovať ich meta údaje, zaradiť ich ku konkrétnemu zápasu z modulu súťaží a spravovať práva používateľov na nahrávanie videí.

Po pridaní videa, venujte prosím pozornosť správnemu priradeniu typu videa, najmä ak sa jedná o súťažné video - je nutné zvoliť kategóriu a vyhľadať zápas.

Počas nahrávania videa je možné jeho parametre upravovať. Môžete spustiť aj nahrávanie viecero videí naraz. Stav nahrávania jednotlivých súborov získate kliknutím na percento progresu.

Po nahratí videa sa toto spracováva na servri. Stav spracovania môžete sledovať v zozname videí. Video bude publikované na stránke až po jeho serverovskom spracovaní.