logo
Návody sportnet.online

Nová sekcia / podsekcia

1.Vytvorenie koreňa sekcie

1. Kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť koreňovú sekciu" sa objaví bočné menu.

2. Následne je potrebné vyplniť bočné menu ! Názov je povinný

3. Kliknutím na tlačidlo uložiť sa vytvorí koreň sekcie

2.Vytvorenie podsekcie

1.Kliknutím na tlačidlo +  pri sekcii sa otvorí bočné menu pre vytvorenie podsekcie.

2. Následne je potrebné vyplniť bočné menu ! Názov je povinný

3. Kliknutím na tlačidlo uložiť sa vytvorí podsekcie