logo
Návody sportnet.online

Otvorenie Detailu článku

Otvorenie detailu článku

1. Kliknutím na názov článku sa zobrazí Detail článku

Mohlo by vás zaujímať

Koncept článku

22.11.2021

Náhľad článku

22.11.2021

Storno / Otvorenie detailu objednávky

28.6.2019

Otvorenie náhľadu stránky

7.8.2019

Otvorenie menu nastavenií (Náhľadu stránky)

7.8.2019

Otvorenie Detailu Sekcie

7.6.2019

Úprava detailu sekcie (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019

Odstránenie článku

7.8.2019

Úprava detailu článku (Widget sekcie, Základné informácie)

7.8.2019

Rýchla úprava nastavenií článku

15.11.2021

Vytvorenie článku - prístupové práva na zobrazenie

3.3.2017

Vytvorenie článku - práva užívateľov

25.1.2017