logo
Návody sportnet.online

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

1.Kliknutím na + sa otvorí strom sekcie

2.Kliknutím na  - sa zatvorí strom sekcie

3.Kliknutím na  tlačidlo Otvoriť sekcie sa otvoria stromý pre každú sekciu

3.Kliknutím na  tlačidlo Zatvoriť sekcie sa zatvoria stromý pre každú sekciu

Mohlo by vás zaujímať

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Sociálne siete v hlavičke a pätičke stránky

11.11.2019

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Prihlásenie sa a navigácia v aplikácii

29.4.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Administrácia otázok a testov

19.6.2020