logo
Návody sportnet.online

Otváranie a zatváranie stromu sekcií

1.Kliknutím na + sa otvorí strom sekcie

2.Kliknutím na  - sa zatvorí strom sekcie

3.Kliknutím na  tlačidlo Otvoriť sekcie sa otvoria stromý pre každú sekciu

3.Kliknutím na  tlačidlo Zatvoriť sekcie sa zatvoria stromý pre každú sekciu

Mohlo by vás zaujímať

Zmena poradia sekcií

30.3.2017

Skupiny a roly

22.3.2017

Importy produktov a cenníkov

22.4.2020

Prihlásenie sa a autorizácia

23.5.2018

Administrácia otázok a testov

19.6.2020

Sektory a predaj na miesto

14.12.2021

Označenie a odznačenie smarttagu/smarttagov

11.7.2019

Prihlásenie sa a výber organizácie

19.10.2018

Widgety v otázkach a odpovediach

4.12.2017

Autor a Zdroj Fotografie (Widget)

30.11.2017

Zobrazenie testu a priebeh testu

20.11.2017

Nastavenie systémového smarttagu a úprava smarttagov

11.7.2019