logo
Návody sportnet.online

Nastavenia - pätička

 Otvorenie menu nastavení

Možnosti nastavenia:Typ  - jednoduchá pätička

  • Koreňová sekcia pre menu
  • Farba textu navigácie (farba textu hornej časti päťičky s navigáciou)
  • Farba pozadia navigácie (farba pozadia hornej časti päťičky s navigáciou)
  • Farba textu (farba textu dolnej časti päťičky)
  • Farba pozadia (farba pozadia dolnej časti päťičky)
  • Farba okrajov (farba orámovania)
  • Text 1 (text na ľavej strane päťičky)
  • Text 2 (text na pravej strane päťičky)
  1. Nastavenia je potrebné uložiť pomocou tlačidla uložiť