logo
Návody sportnet.online

Nastavenia- Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia

Otvorenie menu nastavení

Možnosti nastavenia:

  •  Primárna farba (niektoré ikony , tlačidlá)
  •  Farba pozadia 
  •  Skundárna farba pozadia (farba pozadia pod Ďalšie články)
  •  Farba textu
  •  Sekundárna farba textu (farba sekundarneho textu ako je napríklad navigácia)
  •  Sekcia pre hlavnú stránku
  •  Nadpis stránky 
  •  Favicon 
  1. Nastavenia je potrebné uložiť pomocou tlačidla uložiť